är mönsterformgivare med gedigen kunskap om textilproduktion. 

"Mönster är glädje! Att söka och finna en rytm i ett mönster är något av det mest tillfredsställande i mitt yrke, men ibland behöver man också bryta rytmen för att göra det intressant. Jag har i närmare 10 år skapat mönster och upplever det fortfarande lika fascinerande. Det som driver är att ständigt vilja utvecklas samt en alltid närvarande kreativitet." 

Cecilia är utbildad vid Textilhögskolan i Borås och dessförinnan Nyckelviksskolan i Stockholm. Tidigare yrkeserfarenhet omfattar Designstudio Söder & Lood, Hemtex AB:s designavdelning och textilagenturen C. Jahn AB. Idag kan man hitta mönster av Cecilia i bl.a. Sverige, Norge, UK, USA, Tyskland, Japan och Korea. 

Behöver du hjälp med att utveckla en idé eller önskar du se mönsterkollektionen? Skicka ett mail till info@cecilialood.seis a surface pattern designer with a great knowledge of the textile industry .

"Pattern is joy! To seek and find a rhythm in a pattern is very satisfying, but sometimes you also need to break the rhythm to make it interesting. I have almost 10 years of experience creating surface pattern designs and I still find it amazing. I constantly have a desire to develop as a designer and I also have an ever-present creativity."

Cecilia was educated at The Swedish School of Textiles in Borås and at Nyckelviksskolan in Stockholm. Previous professional experience includes Design Studio Söder & Lood, Hemtex AB's design department and the textile agency C Jahn AB. Today you can find patterns made by Cecilia in Sweden, Norway, UK, USA, Germany, Japan and Korea.

Do you need any help to develop an idea or perhaps you would like to browse through the collection? Please send an email to info@cecilialood.se